Kişisel Verilerin Korunması Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma

Değerli müşterilerimiz,

Kişisel verilerin korunması, Kişisel verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması ve bu bağlamda Anayasada öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır.
Temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan kanun kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtildiği gibi, Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş (Korkmaz olarak anılacaktır) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anılır. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemlerin gerçekleştirilmesidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KULLANIM SEBEPLERİ VE AMAÇLARI
Kişisel verileriniz Kanuna uygun olarak; Ürün ve hizmetlerin sunulması, geliştirilmesi, denetimi, analizi, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması, kargolanması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, Ürün ve hizmetlerin her türlü kanalda tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, Teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, ödül, çekiliş içeriklerin iletilmesi, bu tekliflerin online reklam kanalları dahil size ilgi alanınıza göre sunulması için her türlü çerez kullanımı ve bu kullanım bilgilerinin anlaşmalı reklam firmaları ile oluşturulması, Ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi ve online destek hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması, İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetlerin ifasına ilişkin operasyonel süreçlerin yürütülmesi, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması Tabi olduğumuz İlgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, raporlanması ve, takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, soru ve şikayet bildirimleri, online mesajlaşma, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, bu bilgilendirme ve rıza metninde belirtilen amaçlar için ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir ve işlenebilir.

ÇEREZ POLİTİKASI İLE İLGİLİ
Korkmazstore.com.tr alan adı ve alt alan adlarında hizmet veren tüm platformlarda çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir. Çerezler Korkmaz’ın düzgün bir şekilde çalışmasını, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve/veya tarafına ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek diğer reklam ağlarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve mobil cihazlara yerleştirilen küçük verilerdir. Çerezler asla yüksek güvenlik gerektiren bilgilerin depolanmasında kullanılmaz. Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar. Korkmazstore.com.tr'de kullanan tüm ziyaretçiler yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu aydınlatma metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar. Ziyaretçiler her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilir. Çerezlerin sürekli temizlenmesi Korkmaz’ın istenilen şekilde çalışmasını veye tüm olanaklarından faydalanmanızı engelleyebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Korkmaz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir. “Kişisel Verilerinizin Kullanım Sebepleri Ve Amaçları” maddesinde belirtilen tüm işlemlerin gerçekleşmesi için olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş Grup Şirketleri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince bize başvurarak kişisel verilerinizin;
işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse bilgi talep etme,
işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

İLETİŞİM
Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı Çağrı Merkezine, Online Başvuru ile yapabilirsiniz. Tüm başvurular en geç 30 gün içerisinde başvuruda belirtilen kanaldan cevaplanacaktır.

Genel Müdürlük: EMEK MH. ORDU CD. NO:30 SANCAKTEPE İSTANBUL
Çağrı Merkezi: 0216 364 62 97 - 0800 261 33 27 (Çalışma saatleri hafta içi 07:30 - 17:30)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.