1000 TL ve Üzeri Siparişlerde Kargo Bedava
Bizi Takip Edin!
Şifremi Unuttum
Yeni Üyelik Oluşturmak İçin

Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi

"Tarafınızla yapılan üyelik sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten üyeliğiniz sona erene kadar şirketimiz tarafından elektronik ortamda saklanacaktır. İşbu sözleşme kurulduktan sonra sözleşme metni tarafınıza ait elektronik postaya gönderilecektir. Tarafınızca bu sözleşmenin saklanması önemle rica olunur."
İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, korkmazstore.com.tr adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
1. Taraflar
korkmazstore.com.tr adlı internet sitesinden (bundan böyle korkmazstore.com.tr olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamaş olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.
2. Kullanım Koşulları
2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR korkmazstore.com.tr sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.
2.2 Bu SİTE' de sunulan hizmetler Emek Mah.Ordu Cd. No:30 Sancaktepe/İSTANBUL adresinde faaliyette bulunan Korkmaz Mutfak Eşyaları Sanayi ve Ticaret A.Ş (bundan böyle kısaca "Korkmaz olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve korkmazstore.com.tr’ nin yasal sahibi Korkmaz olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Korkmaz’ a aittir.
2.3 İşbu üyelik sözleşmesi Korkmaz tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak korkmazstore.com.tr’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve Korkmaz’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Korkmaz tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
2.5 Korkmaz, korkmazstore.com.tr sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
3. Tanımlar
3.1. ÜYE: Korkmaz’dan ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Korkmaz tarafından üyelikleri onaylanarak Korkmaz 'a üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.)
18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile korkmazstore.com.tr’de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin korkmazstore.com.tr’de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. korkmazstore.com.tr’e üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Korkmaz üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.
3.2. Kullanıcı: Korkmaz’a ait korkmazstore.com.tr sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
3.3. Onaylama İşlemi: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından Korkmaz'a SMS (kısa mesaj) göndermesi ile Korkmaz 'ın KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.
3.4. Link: korkmazstore.com.tr üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden korkmazstore.com.tr’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
3.5. İçerik: korkmazstore.com.tr sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
3.6. Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi: korkmazstore.com.tr vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle korkmaz arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
3.7. Kişisel Bilgi: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, korkmazstore.com.tr ‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.
4. Hizmetlerin Kapsamı
4.1. Korkmaz’ın, korkmazstore.com.tr üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. korkmazstore.com.tr üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.
4.2. Korkmaz’ın korkmazstore.com.tr üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi korkmazstore.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye korkmaz adına ayıpsız olarak teslimidir.
4.3. Korkmaz, korkmazstore.com.tr üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği korkmazstore.com.tr’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.
4.4. korkmazstore.com.tr bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların Korkmaz tarafından belirlenecek olan ve korkmazstore.com.tr ‘un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. Korkmaz, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin korkmazstore.com.tr ‘ da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.
5. Genel Hükümler
5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, korkmazstore.com.tr sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, korkmazstore.com.tr ‘nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.
5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR, korkmazstore.com.tr internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır.
5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, korkmazstore.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
5.4. Korkmaz, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, korkmazstore.com.tr internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Korkmaz'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
5.5. SİTE üzerinden, Korkmaz’ın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. korkmazstore.com.tr üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Korkmaz 'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.
5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Korkmaz’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Korkmaz’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
5.7. korkmazstore.com.tr internet sitesi yazılım ve tasarımı Korkmaz mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. korkmazstore.com.tr sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
5.8. Korkmaz, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Korkmaz’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Korkmaz’ın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.
5.9. Korkmaz, korkmazstore.com.tr mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, korkmazstore.com.tr üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. korkmazstore.com.tr muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler korkmazstore.com.tr sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile korkmazstore.com.tr ‘ de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. korkmazstore.com.tr ‘de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Korkmaz 'ın korkmazstore.com.tr ‘de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir.
5.10. Korkmaz, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve korkmazstore.com.tr kullanma koşulları ile korkmazstore.com.tr ‘de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, korkmazstore.com.tr ‘yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, korkmazstore.com.tr sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. korkmazstore.com.tr kullanımı ya da korkmazstore.com.tr ‘ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.
5.11. korkmazstore.com.tr dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Korkmaz’ın , işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Korkmaz çalışanlarının ve yöneticilerinin, Korkmaz yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Korkmaz, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.12. korkmazstore.com.tr ‘yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla korkmazstore.com.tr üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, korkmazstore.com.tr dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, korkmaz ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin korkmazstore.com.tr üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Korkmaz’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
5.13. korkmaz, korkmazstore.com.tr üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Korkmaz aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, korkmazstore.com.tr hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Korkmaz tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Korkmaz; Korkmaz hizmetleri, Korkmaz bilgileri, Korkmaz telif haklarına tâbi çalışmaları, Korkmaz ticari markaları, Korkmaz ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
5.15. Taraflar, Korkmaz’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
6. Sorumluluğun Sınırlandırılması
Korkmaz, korkmazstore.com.tr ‘ye erişilmesi, korkmazstore.com.tr ‘nin ya da korkmazstore.com.tr ‘daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Korkmaz sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. korkmazstore.com.tr ‘ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da korkmazstore.com.tr ‘nin kullanılması ile Korkmaz’ın , kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
7. Gizlilik
Korkmaz, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. korkmaz, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ait gizli bilgileri, yasal bir zorunluluk ya da site güvenirliliğini sarsabilecek bir durum olmadıkça üçüncü şahıslara kullandırmayacağını taahhüt eder.
8. Devir
Korkmaz, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
9. Sözleşmenin Feshi
İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. korkmazstore.com.tr, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da korkmazstore.com.tr içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle korkmazstore.com.tr sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.
Aşağıdaki Durumlarda Üyelik İptal Edilemez
1 - Üye son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse.
2 - Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa
3 - Üyeye Kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa
Aşağıdaki Durumlarda Üyelik Tarafımızdan İptal Edilir
1 - Üye Ahlak dışı, mesajlar gönderiyor ya da yorum yazıyorsa
2 - Sahtekarlık girişiminde bulunduysa
3 - Sisteme veya Korkmaz markasına zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa.
10. Mücbir Sebep
Korkmaz, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, korkmazstore.com.tr sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle korkmaz’dan herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.
11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Üyelik Sözleşmesi ve korkmazstore.com.tr ‘ de yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Korkmaz’ın KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
12. Ürün Yorumları
Her üye ürünlere yorum yazabilir. Bilgilerinizi ve tecrübelerinizi diğer kullanıcılarla paylaştıkça, alışveriş daha keyifli ve bilinçli olacaktır. Müşteri yorumları tarafsız ve tecrübeye dayalı olacağı için daha bilinçli alışveriş ortamı doğacaktır.
Ürün yorumu yazarken dikkat etmeniz gerekenler: Genel ahlak kuralları çerçevesinde, diğer kullanıcılara ve ürünün üreticisine saygılı yorumlar yazmaya özen gösterin. Yorumlar incelenerek uygun görülmeyen yorumlar sistemden silinmektedir.
13. Üye Güvenliği
Üyenin güvenliği için mağazamızda her türlü önlem alınmıştır. Bu alınan önlemlerin yanında sizlerde üye bilgilerinizin güvenliğinden sorumlusunuz. Mağazamıza giriş için kullandığınız bilgilerinizi hiç kimse ile paylaşmayın, güvenli olduğundan emin olmadığınız bilgisayarlardan sisteme giriş yapmayın.
Farklı Adres: Her üye İçin Sipariş Sonlandırırken kendi kayıtlı adresi haricinde farklı adres girebileceği bir adres bölümü bulunmaktadır.
Adres bölümünü arkadaşlarınıza hediye gönderirken kullanabileceğiniz gibi, farklı adreslerde olduğunuz dönemlerde kullanabilmeniz için düşünülmüştür.
14. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz ad, soyad, e-posta adresi, cep telefonu, T.C. Kimlik numarası, adres, finansal veriler vb. kişisel bilgiler;
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması, geliştirilmesi, denetimi, analizi, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması, kargolanması, satışı ve sözleşmelerin ifası, ödeme işlemlerini gerçekleştirilmesi, satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, açık rızanıza istinaden siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, promosyon, kampanya bildirimi, sadakat programı, üyelik işlemleri süreçlerinin tasarlanması ve/veya icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması için her türlü iletişim yapılması amacıyla yukarıda sayılan veriler Korkmaz tarafından kaydedilebilir, muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, KORKMAZ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amacıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerle, iş ortaklarımızla, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
Bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için KORKMAZ tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak yukarıda belirtilen üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermiş bulunmaktasınız.
KORKMAZ MUTFAK EŞYALARI SAN. VE TİC. A.Ş. kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almakta, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bununla beraber Üyenin kullandığı cihaz veya cihazdaki virüs vb zararlı uygulamalardan kaynaklı mesuliyet Korkmaz’a ait olmayacaktır.
KORKMAZ’a ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilirsiniz. Bununla birlikte kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde tarafınıza dönüş yapılacaktır.
15. Yürürlülük ve Kabul
İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, korkmaz tarafından KULLANICI ya da ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’ lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini korkmazstore.com.tr sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. korkmaz, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek korkmazstore.com.tr üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.